DOE MEE

Privacy verklaring

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Statistieken worden niet gekoppeld aan individuele gebruikers. De statistieken worden bijgehouden met behulp van Google Analytics, dat hiervoor een aantal cookies op je computer kan plaatsen.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze websites beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Deze cookies zijn functioneel van aard en zijn niet bedoeld om bijvoorbeeld je surfgedrag te volgen.

Gebruik van de gegevens

Wij gebruiken je gegevens om je te informeren over de activiteiten van de Stichting Noordzeevis uit Scheveningen. Je ontvang daartoe regelmatig een (digitale) nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Bij iedere mailing heb je de gelegenheid je uit te schrijven.

Bewaring van gegevens

We bewaren de gegevens slechts zo lang als noodzakelijk is. Voor de bewaring van (financiële) gegevens van ambassadeurs, donateurs en adverteerders gelden wettelijke bewaartermijnen.

Delen van gegevens

De gegevens die we over je verzamelen, bijvoorbeeld als abonnee op de nieuwsbrief, bezoeker van een bijeenkomst of leverancier van informatie, worden niet gedeeld met derden.

De meeste gegevens worden opgeslagen op onze eigen systemen. Wanneer we gebruik maken van diensten van derden, zien we erop toe dat zij voldoen aan privacy- en beveiligingseisen en bij voorkeur gecertificeerd zijn. In ons geval betreft het onder andere Microsoft Office 365 voor de e-mail en AFAS Profit voor de financiële administratie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Noordzeevis uit Scheveningen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@noordzeevisuitscheveningen.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Noordzeevis uit Scheveningen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze servers zijn ondergebracht in een goed beveiligd en gecertificeerd datacentrum.

Contactgegevens:

Stichting Noordzeevis uit Scheveningen

Zeestraat 84

2518 AD Den Haag

Tel: 06 10691132